DO SHADOWS HAVE A COLOUR?

een intallatie van MELANIE DE VROOMvan 10 april tot 8 mei