Oem Al-Kitaab

Ruth Loos
8 mei tot 4 juni


Deze installatie heeft zijn oorsprong in een Arabische uitspraak in de Koran: ‘Oem Al-Kitaab’ of ‘Moeder van het Boek’. De uitspraak verwijst naar Het Boek, het origineel van de geopenbaarde boeken, bewaard in de hemel. Dit versterkte mijn interesse in de Koran, als een boek dat verwijst naar zijn eigen boek-zijn, en als een boek dat diep verweven is met twee andere grote boeken: de Thora en de Bijbel. . Hoewel de Koran als één en uniek wordt gezien, vertelt zijn ontstaansgeschiedenis over vele boekvormen. Daarmee is de Koran een intrigerend voorbeeld van wat een boek kan zijn; van virtuele en actuele boeken. ‘Moeder van het boek’ is een installatie die verwijst naar de verticale eenheid van de Koran, en zijn horizontale veelheid. Naast deze twee richtingen spelen in deze installatie ook (a)symmetrische en (de)centrische motieven een rol; en andere speciale boeken. (Ruth Loos)
- Sokkels: BLA inc.