The visuality of a cybernetic tragedy


25 april 2012 om 20:00 - Woensdagen van Kunstennoord
Café Kiebooms (Olympia) - De Coninckplein 18, 2060 Antwerpen

Ruth Loos en Hazim Kamaledin gaan in het unieke Café Kiebooms in gesprek over een wel heel bijzondere voorstelling van Oedipus. De klassieke tragedie werd in handen van Hazim Kamaledin en Fahrudin Salihbegovic een “proposal for cybernetic tragedy” waarin verschillende kunstvormen elkaar ontmoeten. Ontwikkeld vanuit een samenwerking met de University of Greenwich toonden zij hun project in TATE Britain, november vorig jaar. Ruth Loos en Hazim Kamaledin tonen foto’s en videofragmenten van dit unieke gebeuren. Zij zullen hierbij niet spreken over de narratieve aspecten van het project maar ingaan op de visuele, auditieve, fysieke, ruimtelijke, digitale en interactieve aspecten ervan. Ook spanningsrelaties tussen figuratief-abstract, oosters-westers, fysiek-tekstueel, klank-woord, lichaam-ruimte, analoog-digitaal, fysiek-virtueel, ... komen aan bod. Wees welkom op deze visueel en auditief gestoffeerde presentatie van een uniek werk.