looking for ways to comfort you and therefore myselfvan 28 oktober t/m 1 december


installatie van Miet van Stichel

"Deze installatie is een ode aan onze vriendschap en ook aan die heftige periode. Beide zijn niet meer van elkaar los te denken en dat hoeven we niet eens te betreuren. Niets is eenduidig, niets staat vast. Zo is gebleken. Alles heeft vier zijden. En zelden zien we het geheel. Flarden angst, flarden dromen, flarden herinneringen, flarden werkelijkheid…"  
VOYAGER 3


Hendrik-Jan Peeters

31 januari t/m 30 maart

Welke tijdspanne kan een boodschap overbruggen? Welke grenzen? Hoe maken we ons verstaanbaar tegenover anderen en tegenover de ultieme andere cultuur: buitenaards leven? We botsen op limieten, maar wanneer communicatie ontdaan wordt van haar primaire functie blijft er nog iets over: de schoonheid van de taal op zich en het universeel menselijke/wezenlijke dat schuilt in het verlangen om te begrijpen en om nieuwsgierig te reiken naar het onbekende, ook al komt er geen antwoord.
I never really understood
what he said

but every now and then

I find myself

barking with the dog

or bending with the irises

or helping out

in other little waysL.Cohen