SCHRIJF MIJ UIT, VERDUBBEL ME31 oktober t/m 25 november

Schrijf mij uit, verdubbel me”
Dezelfde euforie en verwachting, hetzelfde ernstige plezier waarmee een kind, met de punt van de tong tussen de halfgeopende lippen, lijnen trekt, de dingen herschept, het millennia oude ritueel herhaalt van de jager die in de wand van een grot de geest van zijn prooidier oproept. Mij lijkt de wereld dan het hof te maken: schrijf mij uit, verdubbel me. Traceer mijn luchtlagen, mijn bodemlagen, mijn mantels en mijn zieke memorie, en al de gradaties tussen zijn en niet-zijn die alleen een mens, het meest ontaarde dier dat uit mijn slijmen opkroop, tot bestaan kan wekken.
Erwin Mortier – Godenslaap

Een werk dat 24 uur per dag te zien is vanaf de straat achter glas. Er vindt geen directe fysieke verbinding plaats en altijd speelt spiegeling een rol bij het kijken. Dit gegeven gebruik ik als metafoor voor de verhouding van het kunstwerk tot de wereld. Het citaat hierboven van Erwin Mortier biedt mij titel en motto. Achttien vellen papier zijn op de wand geprikt en vormen een werk waarin diverse elementen opgenomen zijn. Zoals de letters van het woord DUBBEL. En ik gebruik op verschillende manieren een boldraadrooster, ook bladvanger genoemd. Zo’n ding zwerft al jaren rond in mijn atelier, en nu krijgt het een plek in mijn werk. Doorlaten en tegenhouden, dat is wat het doet: er stroomt iets verder en er blijft iets achter.