studies van het oog en de aarde

Aan de basis van Studies van het oog en de aarde ligt een vermenging van de Newtoniaanse kleurentheorie met klassieke druktechnieken en grafische experimenten met meerkleurendruk.
De experimenten begonnen met een eerste overdruk van dezelfde etsplaat op één blad in verschillende kleuren, waardoor Céline Hudréaux de kenmerkende zindering van het beeld bereikte. Deze techniek werd later uitgebreid met kleurenlagen in aquatint op meerdere samenhorende platen – zoals de regenboog, geïnspireerd op de breking van het licht door een prisma – waardoor het grafische beeld via de kleurvlakken meer diepte kreeg. Tot slot werd geëxperimenteerd met het gebruik van meerdere etsplaten, nu door verschillende beelden in overdruk te plaatsen. Soms wordt daarbij zelfs afgeweken van het rechthoekig formaat, en volgen de platen de uitlijning van het beeld zelf.
Deze experimenten vormen de achtergrond voor een aantal archetypische ingrediënten die samenkomen in een eigen, besloten beelduniversum: boom, vrouw, vogel, dood, licht,…

Céline Hudréaux (°1979, Marseille) woont en werkt in Gent. Ze studeerde aan la Villa Arson in Nice, en aan Sint-Lucas Beeldende Kunst in Gent, waar ze haar meestergraad in de schilderkunst behaalde.
De meeste werken die tentoongesteld zijn in Salon 2060, werden gemaakt tijdens een residentie aan het Frans Masereel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap, te Kasterlee, in de zomer van 2009.Céline Hudréaux van 20 augustus t/m 25 september
VOOR DE VERTAKKING

Een fragiele constructie van houten latten met enkele vette, zwarte strikvormen die als een spin aan de rand van een web zitten.Vanuit de diepe kloof onder de kelderlichten – voorraadplaats voor vele vliegenlijken – ontspruiten wortels in de ondergrondse luchtkamer.

Langwerpige latten, kleine houtjes en houten strikken geven ruimte en tussenruimte, buigen om elkaar heen, leunen licht tegen elkaar aan. Een naar de straat toe buigend staketsel, installatie van vertakkingen.
,,…Het gaat mij om het ontdekken en doorgronden van structuren, daar waar ogenschijnlijk chaos heerst.’’


Annemieke Fanoy (NL)

Artist-in-residence Salon2060
Antwerpen 12-21 juni 2009
Sponsered by: