VOOR DE VERTAKKING

Een fragiele constructie van houten latten met enkele vette, zwarte strikvormen die als een spin aan de rand van een web zitten.Vanuit de diepe kloof onder de kelderlichten – voorraadplaats voor vele vliegenlijken – ontspruiten wortels in de ondergrondse luchtkamer.

Langwerpige latten, kleine houtjes en houten strikken geven ruimte en tussenruimte, buigen om elkaar heen, leunen licht tegen elkaar aan. Een naar de straat toe buigend staketsel, installatie van vertakkingen.
,,…Het gaat mij om het ontdekken en doorgronden van structuren, daar waar ogenschijnlijk chaos heerst.’’


Annemieke Fanoy (NL)

Artist-in-residence Salon2060
Antwerpen 12-21 juni 2009
Sponsered by:

Geen opmerkingen: