looking for ways to comfort you and therefore myselfvan 28 oktober t/m 1 december


installatie van Miet van Stichel

"Deze installatie is een ode aan onze vriendschap en ook aan die heftige periode. Beide zijn niet meer van elkaar los te denken en dat hoeven we niet eens te betreuren. Niets is eenduidig, niets staat vast. Zo is gebleken. Alles heeft vier zijden. En zelden zien we het geheel. Flarden angst, flarden dromen, flarden herinneringen, flarden werkelijkheid…"  
Geen opmerkingen: